yyyyyww
武林高手
好东西,支持一下
2011-6-23 #161楼
dafeige008
小有名气
好多老歌啊,感觉现在许巍有点江郎才尽了~!
2011-6-24 #162楼
treeagain
小有名气
【专辑名称】:一时 Remix概念精选辑

2011-7-17 #163楼
fuyu520
武林高手
好东西,感谢楼主的分享!!
2011-7-17 #164楼
ken.sting
武林盟主
ed2k://|file|%E6%84%A4%E6%80%92%E7%9A%84%E5%B0%8F%E9%B8%9F%E8%83%8C%E6%99%AF%E9%9F%B3%E4%B9%90%E5%8F%8A%E7%89%B9%E6%95%88%E9%9F%B3.rar|17011634|88161c944bc19ef855f1c1487e92f624|h=vlge7zb7bvx6layjq43v5vl5ngjf5s5u|/
2011-7-17 #165楼
fytl
一派掌门
感谢诶,顶起来~~~
2011-7-18 #166楼
轻微走调
一派掌门
这个一定要顶~~~
2011-7-18 #167楼
kendynini
小有名气
有朴树的感觉,听观音山里有感而来
2011-7-18 #168楼
zhanlcn
小有名气
谢谢分享,不错的音乐
2011-7-18 #169楼
oceansolo
小有名气
吼吼,曾经疯狂的听过。
2011-7-19 #170楼
北极鹰
小有名气
走一个-----------------------------------
2011-7-20 #171楼
sunsbat
小有名气
ddddddddddddddddddddddd
2011-7-21 #172楼
86808857
小有名气
我也是每天看贴无数,也是基本上不回贴. 后来我也发现这样很傻,比我注册晚的同学等级都比我多,于是我也就把这段文字保存在记事本里,也是每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮LZ把贴子顶上去
2011-7-22 #173楼
zjs251931917
小有名气
感谢楼主,下来听听
2011-7-22 #174楼
阿修萨
小有名气
好东西,支持一下
2011-7-24 #175楼
玩你妹妹
小有名气
支持                     
2011-7-27 #176楼
oj-52
小有名气
顶!听听老歌新演绎!
2011-7-27 #177楼
poljot
武林高手
谢谢分享啊,,,
2011-7-28 #178楼
李昊丁小猪
武林高手
ddddddddddddddddddddddddddd
2011-7-28 #179楼
iamwangkaiabc
小有名气
支持分享
2011-7-28 #180楼
游客组