Asuka601
隐世仙人♂

[更早] [香港] [其它] [纯净版] [BT下载][大地儿女][WEB-MKV/2.27GB][国语配音/中文字幕][4K-2160P][H265编码][流媒体][MOMOWEB小组作品]

-->◎标 题 大地儿女
◎译 名 Sons of Good Earth / Sons of the Good Earth / 英勇游击队
◎片 名 大地兒女
◎年 代 1965
◎产 地 中国香港
◎类 别 家庭 / 历史 / 战争
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 1965-03-19(中国香港)
◎IMDb评分 6.5/10 (112人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0057989/
◎豆瓣评分 6.7/10 (1156人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1800766/
◎片 长 114分钟
◎导 演 胡金铨 King Hu
◎编 剧 胡金铨 King Hu
   程刚 Kang Cheng
◎演 员 乐蒂 Betty Loh Ti
   陈厚 Peter Chen Ho
   胡金铨 King Hu
   高宝树 Pao-Shu Kao
   蓝伟烈 Wei Lien Lan
   田丰 Feng Tien
   陈燕燕 Yanyan Chen
   李昆 Kun Li
   张照 Hsi Chang
   赵雄 Chiao Hsiung
   任浩 Hao Ren
   蒋少麟 Shao-Lin Chiang
   井淼 Miao Ching
   梁锐 Yui Liang
   周小来 Siu Loi Chow
   雷鸣 Ming Lei
   嘉玲 Ling Chia
   李影 Ying Lee
   綠珠 Luk Chu
   曾楚霖 Choh-Lam Tsang
   蒋光超 Kuang Chao Chiang
   虞慧 Jeanette Yu Wei
   韩英杰 Ying-Chieh Han
   樊梅生 Mei Sheng Fan
   张冲 Paul Chang Chung
   金汉 Han Chin
   刘家良 Kar-Leung Lau
   郝履仁 Li Jen Ho
   午马 Wu Ma
   谷峰 Feng Ku
   张佩山 Pei-Shan Chang
   王冲 Chung Wang
   金天柱 Tien-Chu Chin

◎简 介
  胡金銓導演曾於康城影展獲獎,1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演。此部抗日戰爭片,為胡氏1964年自編自導自演的首部作品,於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯(姜興隆)及最佳發揚民族精神特別獎,被評為「寫中華兒女的愛國熱誠,演導活潑,內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間,國人奮起抗日的事蹟;除胡氏粉墨登場外,主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。

点击图片可查看大图

软字幕无法在截图上展现,HDR版本/杜比视界版本截图会出现颜色异常,请使用支持的设备播放!

部分资源为软字幕,移动端推荐播放器:MxPlayer,nPlayer,infuse ,其他播放器请自行尝试。

部分资源为软字幕,电脑端推荐播放器:PotPlayer,完美解码,KMPLAYER,其他播放器请自行尝试。1 个附件 售价 大小 下载 时间

Sons.of.Good.Earth.1965.WEB-DL.4K.H265.AAC-MOMOWEB[BTBTT].torrent 0 金币 8.52K 5985 次 3月前

#1楼
发帖时间:2023-06-09 22:04:45   |   回复数:2
ak147
超凡入圣№
感谢大大分享
3月前 #2楼
ALLEN820213
隐世仙人♂
感谢楼主分享 !!!
3月前 #3楼
游客组