EMILY
一代宗师

[2023] [大陆] [爱情] [连载] [BT下载][护心][更至38集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 护心

◎片 名 护心

◎年 代 2023

◎产 地 中国大陆

◎类 别 爱情/奇幻/古装

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2023-05-09(中国大陆)

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt27148548/

◎豆瓣评分 7.2/10 from 62665 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35248698/

◎集 数 40

◎片 长 45分钟

◎导 演 何澍培 Shu-Pui Hou

    程箓 Lu Cheng

    曾晓禹 Xiaoyu Zeng

◎编 剧 九鹭非香 

    王若珂 Ruoke Wang

◎主 演 侯明昊 Minghao Hou

    周也 Ye Zhou

    王以纶 Riley Wang

    陈欣予 Xinyu Chen

    左叶 Ye Zuo

    关智斌 Kenny Kwan

    张智尧 Kennth Chang

    杨蓉 Rong Yang

    刘耀元 Yaoyuan Liu

    张凯莹 Kaiying Zhang

    季晨 Chen Ji

    萨顶顶 Dingding Sa

    李文玲 Wenling Li

    夏天 Tian Xia

    张婉芳 Wanfang Zhang

    祁忆 Yi Qi

    刘峰 Feng Liu

    杜安琪 Anqi Du

    陈芷琰 Zhiyan Chen

    张洛齐 Luoqi Zhang

    黄振宸 Zhenchen Huang

    陈昱彤 Yutong Chen

    丁汇宇 Huiyu Ding

    班玛加 Pema Jyad

◎简 介

 本剧改编自九鹭非香同名小说《护心》,故事讲述了千年灵龙天曜(侯明昊 饰)于大婚之日被至爱之人素影抽筋剥骨,五行之力将龙身封印各处,其中散落的护心鳞意外落在先天心口残缺的玄门修仙少女雁回(周也 饰)身上,她心中因带有他的护心鳞而心怀龙血,能助他破开封印。于是天曜开始利用雁回,赤诚灵龙与鬼马痞飒少女由此展开甜虐交织的命定纠葛,二人历经种种,齐心协力寻回龙身。24 个附件 售价 大小 下载 时间

Back.From.The.Brink.2023.EP01-07.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 32.37K 532 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP08.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.29K 462 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP09.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.21K 448 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP10.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.70K 448 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP11.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.23K 469 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP12-13.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 13.12K 455 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP14.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.46K 448 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP15.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.80K 448 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP16-17.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.88K 455 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP18-19.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.26K 455 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP20.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.14K 462 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP21-22.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.32K 455 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP23.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.27K 455 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP24.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.82K 448 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP25-26.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.32K 504 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP27.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.49K 497 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP28-29.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 12.22K 490 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP30.REPACK.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.18K 504 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP31.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.05K 497 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP32-33.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.57K 525 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP34.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.70K 546 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP35-36.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.83K 623 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP37.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.66K 728 次 3月前

Back.From.The.Brink.2023.EP38.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.90K 1092 次 3月前

#1楼
发帖时间:2023-06-10 07:39:56   |   回复数:0
游客组